Nieuws

Wijziging Deventer kader verpakkingen

Wijziging Deventer kader verpakkingen

Door verdergaande samenwerking binnen de Deventer groep is er voor gekozen om de verpakkingen onderling te standaardiseren. Hierdoor is het voor de fabrieken onderling mogelijk productiecapaciteit van elkaar over te nemen

Lees meer
Verplichte training di-isocyanaten

Verplichte training di-isocyanaten

Geachte relatie, Zoals u weet geven Europese regels een restrictie voor het werken met producten die meer dan 0,1 procent vrije di-isocyanatenmonomeren bevatten. Het ISOPA/ALIPA-trainingsplatform heeft inmiddels trainingen gereed voor

Lees meer
Digitaal werken. Samen met Burghouwt

Digitaal werken. Samen met Burghouwt

  Digitalisering In een wereld waarin steeds meer mogelijkheden zijn om zaken sneller en efficiënter in te richten en uit te voeren is het belangrijk voor elke bouwonderneming van belang

Lees meer
De Wet Kwaliteitsborging

De Wet Kwaliteitsborging

Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. Bijvoorbeeld met een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat hiervoor zorgen.

Lees meer
EPC, BENG & Luchtdicht bouwen

EPC, BENG & Luchtdicht bouwen

De wil en noodzaak voor energiebesparende maatregelen komt voort uit de wetenschap dat huishoudens in Nederland per jaar 13 miljard euro uitgeven aan onze gezamenlijke energierekeningen, voor energie die voor circa 95% wordt opgewekt door het gebruik van fossiele brandstoffen.

Lees meer
De webshop van Burghouwt wordt steeds praktischer!

De webshop van Burghouwt wordt steeds praktischer!

Sinds de introductie van de huidige webshop in 2019 ervaren steeds meer relaties het gemak van digitaal bestellen. Om dit gemak voor onze klanten nog verder te vergroten wordt er continue gewerkt aan verdere uitbreidingen van functionaliteiten en aan het uitbreiden van de  productinformatie.

Lees meer
Burghouwt is PSO-gecertificeerd

Burghouwt is PSO-gecertificeerd

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO laat zien in hoeverre een bedrijf investeert in mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De PSO is een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument dat in totaal vier ladders kent. Burghouwt B.V. kreeg de score PSO trede 2.

Lees meer
Levertijden update

Levertijden update

Geachte relatie, In de afgelopen periode constateren we dat er marktontwikkelingen zijn die invloed kunnen hebben op levertijden van producten die u bij Burghouwt afneemt.  Naast COVID gerelateerde oorzaken die

Lees meer
Onrust op de grondstofmarkt

Onrust op de grondstofmarkt

In november van het afgelopen jaar hebben we u al geïnformeerd over de aangekondigde prijsstijgingen. We merken steeds meer op dat er op diverse gebieden onrust op de grondstofmarkt ontstaan.

Lees meer