Langere levertijden & Prijsverhogingen

Langere levertijden & Prijsverhogingen

Zoals wij u al in 2020 informeerden is er onrust op diverse grondstofmarkten. Deze onrust vertaalt zich ondertussen in langere levertijden en prijsstijgingen binnen diverse productgroepen.

Langere levertijden en prijsstijgingen op de metaalmarkt worden bijvoorbeeld veroorzaakt door schaarste aan schrootmateriaal, stijgende ijzerertsprijzen en hoge zeetransporttarieven. Daarnaast is er hier sprake van een toenemende marktvraag terwijl er, als gevolg van de eerste coronagolf, juist productiecapaciteit is afgebouwd bij de staalfabrieken. Prijsonrust zien wij echter niet alleen bij metalen. Ook bij chemicaliën en kunststoffen zien wij prijsstijgingen, oplopend tot wel 15%, en langere levertijden.

Vanuit Burghouwt houden wij een scherp zicht op de ontwikkelingen in de markt en uiteraard spannen wij ons in om kostprijsverhogingen zoveel mogelijk te beperken. Gezien prijsverhogingen die op de inkoopmarkt worden doorgevoerd kunnen wij helaas niet anders dan prijsstellingen voor bepaalde productgroepen aan te passen. Houdt u hier s.v.p. rekening mee. Wij doen ons best om levertijden zo kort als mogelijk te houden en prijsverhogingen te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Neemt u, indien u vragen heeft over levertijden en/of prijsstellingen s.v.p. contact met uw contactpersoon binnen Burghouwt. Via onze website en mail houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen.