Stofvrij werken

Stofvrij werken

Stofvrij werken in de bouw is onvermijdelijk en gelukkig maar. Fijnstof in je longen is een sluipmoordenaar; het gaat heel lang goed, tot je klachten krijgt die niet meer over gaan. Stofvrij werken heeft dus veel voordelen, waarvan de belangrijkste de gezondheidswinst is, maar ook:
 • het verlengen van de levensduur van je machines
 • minder stilstand en sneller werken
 • nettere werkomgeving = kortere schoonmaaktijd

Wat is het gevaar?

Kwartsstof is een fijnstof die vooral vrijkomt bij het bewerken van beton, bak- en natuursteen en kalkzandsteen (steenachtige materialen), denk aan:

 • Zagen
 • Slijpen
 • Boren
 • Vegen

Kwartsstof zit ook in de grondstof om betonmortel te maken en komt dus ook vrij bij het afwegen en mengen van betongrondstoffen

Zonder dat je het merkt dringen de kleine stofdeeltjes door tot in de longblaasjes en daarmee silicose (stoflongen), COPD of longkanker kan veroorzaken. Kwarts is zeer schadelijk voor je gezondheid. En de regel is, hoe meer kwartsstof, hoe meer gezondheidsschade.

 

Dat zal toch niet zo hard lopen?

Jawel. Stel, je werkt 40 uur per week, 8 uur per dag. De maximale waarde waaraan je blootgesteld mag worden is 0,075 mg/m3. Alleen dan loop je geen risico op ge- zondheidsschade. Dat is mega-weinig, nog minder dan een handvol stof in een schoollokaal. Zo goed als al je werkzaamheden overstijgen deze norm als je geen drastische maatregelen neemt (zelfs vegen wel 13 keer)!

Schema Kwartsstof in de lucht (mg/m3) gedurende werkzaamheid
Zagen tot circa 15 (200 x te veel)
Frezen (sleuven of vlakken) tot circa 15 (200 x te veel)
Boren tot circa 2,5 (33 x te veel)
Schuren/slijpen van vlakken tot circa 15 (200 x te veel)
Vegen tot circa 1 (13 x te veel)

Wie loopt gevaar?

Bijna iedereen in de bouw heeft in meer of mindere mate te maken met kwartsstof. Het is dus in ieders belang om maatregelen te nemen. Verhoogde risico’s zijn er voor metselaars, tegelzetters, vloerenleggers, asfaltfrezers, slopers en andere specialisten. En niet te vergeten de mensen die in hun directe omgeving werken.

Stofvrij werken is niet moeilijk

Wat moet ik doen om stofvrij te werken? 

De blootstelling aan kwartstof hangt af van:

 • het gekozen materiaal
 • de bewerkingsmethode
 • de schoonmaakmethode

De stappen die je kunt nemen om blootstelling tegen te gaan zijn daarom:

Bestrijd de bron
Bekijk in de ontwerpfase of materialen die kwarts bevatten vermeden kunnen worden of zorg ervoor dat er geen bewerkingen aan kwartshoudende materialen hoeven plaats te vinden. Sommige materialen hebben een hoog kwartsgehalte, zoals zandsteen (50-90%), kalkzandsteen (30-83%), cellenbeton (12-44%), betonsteen (23-40%), waarbij het scheelt als je ze kunt vermijden.

Als de bron niet of niet voldoende kan worden bestreden, neem dan deze maatregelen:

Collectieve maatregelen

 • Stofarm werken door afzuiging, omsluiting en ventilatie van de bron.
 • Regelmatig schoonmaken op een stofvrije manier: stofzuigen i.p.v. vegen, vermijden van perslucht
 • Ventileer de ruimte mechanisch
 • Boor, slijp of zaag nat om verspreiding van kwartstof te beperken. Een gelaatsmasker is hierbij noodzakelijk als beschermingsmiddel.

 

Individuele maatregelen
Als de voorgaande stappen niet voldoende effect hebben, bescherm elk individu dan door de volgende maatregelen:

 • Richt schone en vuile zones in om werkzaamheden zoveel mogelijk te scheiden en zorg voor goede ventilatie
 • Gebruik goed en scherp gereedschap dat sneller werkt
 • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een volgelaat- of halfgelaatmasker.
 • Organiseer verstandig door taakroulatie en het beperken van het aantal werknemers op de plek
 • Voorlichting en instructies geven aan medewerkers

 

(Bron: Arbouw, Arboportaal, Interpolis, TNO)

Welke producten heb je nodig?

Wil je weten welke producten voor jou het best werken? En neem gerust je machines mee. In de meeste gevallen kun je die blijven gebruiken. We adviseren je merkonafhankelijk en met kennis van alle mogelijkheden. Kom langs of bel, 026 368 4242 en informeer bij de mensen van Burghouwt