Ketenintegratie

Ketenintegratie

De kracht van ketenintegratie zit hem in de bundeling van competenties en specialismen. Ons motto hierin is ‘bouwen kan simpeler, efficiënter en duurzamer’. We zoeken continu naar procesvereenvoudiging en reductie van faalkosten. Om hoogwaardige producten of processen te kunnen aanbieden laten we niet na deze in eigen beheer te ontwikkelen.

Wat is ketenintegratie?

Ketenintegratie of ketensamenwerking is een vorm van samenwerking die erop is gericht voordelen (tijd, geld, kwaliteit) te behalen voor de verschillende partners. Ketensamenwerking gaat verder dan de traditionele manier van samenwerken; het gaat verder dat een goed product voor een scherpe prijs neerzetten.  Ketensamenwerking is de systematische, strategische coördinatie van bedrijfsfuncties binnen de organisatie en tussen de organisaties in de keten met als doel lange termijn prestaties van de individuele organisaties en die van de keten als geheel te verbeteren.

Win-Win

Ketensamenwerking gaat uit van het win-win principe. De samenwerking dient goed te zijn voor alle partijen individueel én voor de keten als geheel. In de praktijk is dit gemakkelijk gezegd maar niet altijd gemakkelijk te realiseren. Ketensamenwerking betekent bijvoorbeeld:

 • Externe integratie
 • Gezamenlijk delen van informatie
 • Gezamenlijk delen van de lusten en de lasten
 • Echte samenwerking
 • Gezamenlijke doelstellingen en eenzelfde focus op de eindgebruiker
 • Integratie van processen
 • Partnering om lange termijn relaties te bouwen

Anders denken én anders doen

Voor veel organisatie betekent ketensamenwerking ‘anders denken & anders doen’. De traditionele verhouding tussen de leverancier en de klant waarbij er veelal vanuit tegengestelde belangen gedacht werd past totaal niet bij echte ketensamenwerking. De basis voor ketensamenwerking is échte samenwerking op basis van vertrouwen. Bij Burghouwt past dit uitstekend waarbij wij overigens ook stellen dat vertrouwen continue verdient dient te worden.

Verdiend vertrouwen

Tijdens ervaringen rondom ketensamenwerking binnen de bouwbranche blijkt overduidelijk dat vertrouwen een belangrijke basis voor goede samenwerking is. Geen blind vertrouwen uiteraard maar een vertrouwen gebaseerd op het nastreven van dezelfde doelen. De ketenpartners hebben dezelfde belangen ten aanzien van de samenwerking.

Samenwerken in de keten met Burghouwt

We komen bij de planvormingsfase graag aan tafel om met het bouwteam (dat wij tevens kunnen samenstellen) de allereerste verdiensten te realiseren voor een efficiënt en kwalitatief goed bouwproces. Onze kennis van bijvoorbeeld hang- en (elektronisch) sluitwerk en ankerwerk is zeer specialistisch en onmisbaar aan de start van een proces. Bovendien putten we uit een sluitend netwerk van ketenpartners met wie we vooraf eenheidsprijzen vaststellen. Onze aanpak bevat de volgende stappen:

 • Vaststellen van de scope van de ketensamenwerking en definiëring doelstellingen
 • In kaart brengen van processen bij de ketenpartners
 • Bepalen van de optimalisatie maatregelen
 • Uitvoeren en tussentijds evalueren en bijsturen

 

Weten welke ervaringen en kennis we mee kunnen nemen bij een gezamenlijk proces? Bel ons, 026 368 4242.

Resultaten

Een goed doorgevoerde ketensamenwerking levert voordelen op. In veel gevallen blijkt dat door een goede keten samenwerking zaken beter verlopen, sneller gaan, processen goedkoper ingericht kunnen worden en de samenwerking duurzamer wordt.

In de afgelopen jaren hebben wij samen met onze partners mooie praktijk resultaten bereikt waaronder:

 • Handlingstijd met 60% gereduceerd
 • Voorraad reductie met 50%
 • Transportbewegingen met 30% verminderd
 • Leverbetrouwbaarheid aanzienlijk vergroot
 • Foutmarge leveringen aanzienlijk verkleind

 

Ook samenwerken?

Graag bespreken wij samen hoe wij de voordelen van een samenwerking verder kunnen vergroten door vanuit de keten samen te werken. Zullen we snel een afspraak plannen? Bel ons op 026 368 4242. Ook kun je onze brochure Ketenintegratie hier downloaden. Bekijk ook eens onze “Grijp Nooit Mis” brochure om te zien hoe wij je kunnen helpen om jouw productieproces nog verder kunnen optimaliseren.