Duurzaam Luchtdicht Bouwen

Duurzaam Luchtdicht Bouwen

Burghouwt is al jaren een begrip in de bouwwereld en is meer dan alleen een groothandel. Zo leveren wij niet alleen hang– en sluitwerk, ventilatiesystemen, bevestigingsmiddelen, hardglas, werkkleding, machines en gereedschappen, maar bedenken wij tevens oplossingen en hebben wij de ambitie om in eigen beheer producten te ontwikkelen die aansluiten op de vraag van de klant. Zo ook in het geval van duurzaam luchtdicht bouwen. Wij willen ervoor zorgen dat nieuwbouw en renovatieprojecten aan de huidige bouwregelgeving kunnen voldoen. Daarom levert Burghouwt de beste oplossingen en kwalitatief goede materialen die zorgen voor een goede bouwkwaliteit, comfort en laag energiegebruik.

Wat is duurzaam luchtdicht bouwen?

Luchtdicht bouwen maakt ongewenste luchtstromen beheersbaar. Het zorgt ervoor dat hinderlijke koude buitenlucht geen vrije toegang heeft tot de warme vertrekken van een gebouw. Daarnaast voorkomt het dat kostbare warme lucht naar buiten kan ontsnappen.

De perfecte ritssluiting
Luchtdicht bouwen is te vergelijken met een moderne ski jas. Een goed isolerende voering die luchtdicht en toch ademend is. Overtollig vocht wordt op een gecontroleerde manier afgevoerd. Deze jas kan enkel werken als de ritssluiting dicht is. Staat de rits open, dan heb je last van hinderlijke en koude tocht en verlies je onnodig veel warmte.
Deze jas werkt hetzelfde als een goed uitgevoerde schil van een gebouw.

Deze ritssluiting is een van dé specialisaties van Burghouwt, in samenwerking met Morgo Folietechniek en Den Braven.

Het luchtdicht bouwen concept wordt gecombineerd met duurzaamheid. De term duurzaam refereert niet alleen naar duurzaam bouwen, maar staat ook voor het groene imago van de producten en de onderneming.

Waarom duurzaam luchtdicht bouwen

Luchtdicht bouwen wordt steeds belangrijker. Sinds 1995 stelt de overheid eisen aan de energieprestatie van een woning in de vorm van de Energie Prestatie Coëfficiënt. Dit instrument van het Nederlandse klimaatbeleid zorgt voor energiebesparende toepassingen en tevens wordt de verbranding van fossiele brandstoffen beperkt.

Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de vermindering van de Nederlandse CO2 uitstoot. Daar waar het Bouwbesluit sinds 2006 genoegen nam met een EPC van 0,8 is deze sinds 1 januari 2011 aangescherpt naar 0,6. Met andere woorden, hoe lager de EPC waarde, hoe zuiniger het gebouw wordt voor de mens en het milieu.

Luchtdicht bouwen is van groot belang om een EPC van 0,6 te halen. Sterker nog, vanaf 2015 wordt de EPC verlaagd naar 0,4 en dan is luchtdicht bouwen de meest kritische ontwerpfactor.

Deze EPC van 0,4 is ook wel bekend onder de term Passief Bouwen of Passiefhuis Protocol. Uiteindelijk zal de EPC op 0,0 uitkomen, naar verwachting in 2020. Alle nieuwbouw zal vanaf dan energieneutraal moeten zijn.

Duurzaam Luchtdicht Bouwen zorgt feitelijk voor het reduceren van ongewenste luchtlekken in de schil van het gebouw. Het maakt in- en exfiltratie beheersbaar, zorgt voor drukvereffening en voorkomt mogelijke problemen door condensatie.

Bij de term luchtdicht bouwen schrikken velen bij de gedachte in een plastic zak te wonen. Luchtdicht bouwen beheerst enkel de ongewenste luchtstromen. Binnen de EPC van 0,6 mag een huis “zichzelf” 20 keer per etmaal compleet verversen! 20 maal een inhoud van 450 m3 is maar liefst 7.295 m3 warme lucht die we laten ontsnappen. De koude lucht moet weer opgewarmd worden naar een behaaglijk klimaat in de woning à €76,65 per 1°C/jaar*.

* slechts een rekenvoorbeeld (tarieven zijn afhankelijk van uw energiemaatschappij)

Door de toepassing van de juiste wtw-installatie, wordt niet alleen de temperatuur en luchtvochtigheid op een constant niveau gehouden, maar wordt ook nog eens de binnenkomende lucht gefilterd. Het is in veel situaties gezonder om juist in een passiefhuis te wonen dan in een zo gewilde jaren 30 woning.

Duurzaam Luchtdicht Bouwen is gebaseerd op de nieuwe norm EN NEN 7120. Deze vervangt de oude EN NEN 2916 en 5128 norm en het Passiefhuis concept.

Indien je Duurzaam Luchtdicht bouwt, kun je tot wel 90% op je energiekosten besparen!

Wist jij dat...?

 • De bebouwde omgeving ongeveer 35% van onze totale energiebehoefte verbruikt.
 • Een gemiddeld huishouden 80% van zijn energiebehoefte enkel voor het verwarmen van de woning verbruikt.
 • Een gemiddelde woning in Nederland ongeveer 1.897 m³ gas per jaar verbruikt.
 • Een gemiddeld verbruik van 1.897 m³ gas per jaar overeen komt met 16,9 m³/m²/jaar of 200 kWh/m²/jaar.
 • Uw woning constant op dezelfde temperatuur houden € 76,65 per 1°C per jaar kost.
 • Een gemiddelde woning die volgens de Passiefhuis Protocol (EPC 0,4) is gebouwd geen 1.897 m³ (22.380 kWh), maar slechts 330 m³ gas (1.680 kWh) per jaar verbruikt.
 • Een passiefhuis een passiefhuis is als de maximale energiebehoefte onder de 1,3 m³ gas/m² of 15 kWh/m² vloeroppervlak per jaar blijft.
 • Een passiefhuis dat correct luchtdicht gebouwd is tot 90% op de energiekosten bespaart.
 • Een haarföhn volstaat om een passiefhuis van 100 m² te verwarmen.
 • Als Nederland per jaar 60.000 nieuwbouw woningen oplevert volgens het Passiefhuis Protocol, dit per jaar 74 miljoen m³ gas en 133 ton CO² uitstoot reduceert, ten opzichte van hetzelfde aantal traditioneel gebouwde huizen.
 • Een goed ontworpen en gebouwd passiefhuis slechts 5 tot 6% duurder is dan een huidige bestaande woning.
 • Een energiezuinig en duurzaam huis een hogere waardestijging zal doormaken dan een traditioneel gebouwd huis.

Wat is luchtdoorlatendheid?

Met luchtdoorlatendheid (aangeduid met qv;10) wordt bedoeld de luchtvolumestroom (qv) die ontstaat via de kieren en naden die zich tussen de verschillende bouwdelen in de omhulling van een gebouw bevinden, bij een drukverschil van 10 pascal (Pa) (uitgedrukt in dm³/s of m³/s). Met andere woorden: dit is de luchtverplaatsing tussen binnen en buiten die op een andere wijze ontstaat dan door de daarvoor bestemde ventilatieopeningen.

Borging en controle

Een blowerdoortest is een luchtdichtheidsmeting van een gebouw. Door het eventuele verlies in druk kunnen de luchtlekken in het gebouw worden opgespoord en worden verholpen. Een blowerdoortest is vanaf 2015 verplicht gesteld voordat een woning of gebouw wordt opgeleverd.

Een blowerdoortest is niets anders dan dat er een frame met zeildoek en een ventilator in een deuropening wordt geplaatst.

De meetmethode staat beschreven in de NEN-EN 13829.