Koolmonoxidemelders

Koolmonoxidemelders zijn detectoren die koolmonoxide in de lucht meten. Als het niveau van dit gas een bepaalde drempelwaarde bereikt gaat er een alarm af. Je kunt dan actie ondernemen, bijvoorbeeld door meteen de ramen open te zetten. Koolmonoxidemelders kunnen levensreddend zijn. Het gas is dodelijk en kan er al binnen een half uur toe leiden dat mensen overlijden. Het ontstaat doordat apparaten waarin verbranding plaatsvindt niet goed meer functioneren. Er is dan sprake van onvolledige verbranding en daarbij ontstaat het gevaarlijke koolmonoxide. Gelukkig zitten de apparaten waarbij koolmonoxide kan ontstaan in de meeste gebouwen tegenwoordig op een veilige plek.

Lees meer

Wat is koolmonoxide?

Koolmonoxide wordt wel een sluipmoordenaar genoemd, omdat je heel snel je bewustzijn verliest. Als er geen koolmonoxidemelder in de woning hangt is de kans bovendien groot dat je helemaal niet merkt dat er koolmonoxide aan het ontstaan is. Het is namelijk een gas dat volledig reukloos is. Het enige waaraan je zou kunnen merken dat er koolmonoxide in de ruimte is, is dat je zonder aanwijsbare reden misselijk of draaierig wordt, hoofdpijn krijgt of een snelle hartslag voelt. Als je ligt te slapen word je daar echter niet wakker van. Daardoor maakt koolmonoxide met name in de nacht veel slachtoffers. Koolmonoxidemelders zijn dus echt levensreddend.

Welke apparaten zijn gevaarlijk?

Alle apparaten waarin verbranding plaatsvindt zijn potentieel gevaarlijk. Als er geen volledige verbranding plaatsvindt doordat er een defect in de apparaten zit kan er koolmonoxide ontstaan. Dat betreft met name geisers, gasketels en open haarden. Bij het ontstaan van koolmonoxide is er in veel gevallen sprake van een slechte ventilatie door vervuiling of van een gebrekkige afvoer van de verbrande gassen. Een koolmonoxidemelder is het meest effectief in de ruimtes waar deze apparaten staan. Voor het plaatsen van koolmonoxidemelders gelden wel een aantal voorschriften. Als je zeker wilt weten of jouw melder op de juiste plek hangt kan de brandweer daar advies bij geven.

Waar moeten koolmonoxidemelders worden geplaatst?

Koolmonoxidemelders moeten in dezelfde ruimten worden opgehangen als waar de potentieel gevaarlijke open haard, gaskachel, cv-ketel of geiser hangt. Een goede plek is aan het plafond op een afstand van ongeveer 3 meter van het apparaat. Je moet voorkomen dat de koolmonoxidemelder dicht bij een wand worden opgehangen. Houd bij voorkeur 30 centimeter ruimte. In slaapkamers zijn koolmonoxidemelders het meest effectief als ze op adem hoogte worden opgehangen. De reden daarvoor is, dat het gas pas langzaam naar het plafond stijgt, waardoor de melder pas relatief laat wordt bereikt.

Koolmonoxidemelders kopen

Uit onderzoek uit 2017 is gebleken dat niet alle koolmonoxidemelders goed functioneren. Er waren melders bij die veel te laat alarm gaven, en sommige melders detecteerden zelfs helemaal geen koolmonoxide. Gelukkig zijn er ook veel melders verkrijgbaar die hun werk wel goed doen. Om er zeker van te zijn dat je een goede koolmonoxidemelder aanschaft moet je kiezen voor apparaten van een goed merk. Bij Burghouwt kun je ervan op aan dat alle koolmonoxidemelders van een goede kwaliteit zijn. Burghouwt verloopt alleen topmerken, en in dit geval is dat van levensbelang.