Brandpreventie is “hot”

Met jaarlijks duizenden branden is het risico op brandschade zondermeer groot te noemen. De vele kleine en grote branden hebben grote gevolgen. In de eerste plaats zijn er jaarlijks tientallen doden door branden te betreuren. Daarnaast hebben de financiële gevolgen grote impact. Burghouwt ondersteunt haar relaties ook als het gaat om brandveiligheid. Wij doen dit uiteraard met producten maar ook met het delen van kennis zodat onze klanten de juiste producten op de juiste wijze toepassen.

Producten
Als het gaat om brandpreventie zijn er in veel productgroepen oplossingen te vinden. Dit varieert van brandwerende kitten, -purschuim en -coatings tot brandwerende doorvoeringen, -strips en -deurnaalden. Uit het grote scala aan producten belichten we hieronder een aantal oplossingen die Burghouwt aanbiedt:

  
Passieve brandwerende oplossingen voor lineaire voegen en leidingdoorvoeren
Met onze partners Bostik en Oryx bieden wij een compleet, volledig gecertificeerd, vernieuwd en goedgekeurd assortiment passieve brandwerende producten voor bewegingsvoegen, aansluitvoegen, openingen en leidingdoorvoeringen tussen brandcompartimenten. Passieve brandwerende producten vormen het primaire middel dat bij de bouw van een gebouw wordt gebruikt om de verspreiding van vlammen, hitte en rook te beperken en de brandveiligheid substantieel te verhogen. Bij de juiste toepassing voldoen deze producten aan de wettelijke basisvereisten voor compartimentering. Ze dragen bij aan de structurele stabiliteit van een gebouw en geven mensen de tijd om veilig uit een gebouw te komen of het gebouw te ontruimen. Passieve brandwerendheid beperkt de verspreiding van vuur en rook en daarmee de overdracht en flashover van vuur tussen compartimenten.
 
Passieve brandveiligheid:

- Redt levens
- Beperkt verlies door materiële schade
- Minimaliseert bedrijfsschade
- Beschermt het gebouw, waardoor het na de brand toegankelijk is

Het creëren van brandcompartimenten in een gebouw is een essentieel onderdeel van de passieve brandveiligheid. Het onderliggende doel bij brand is om de verspreiding van rook en vlammen te beperken tot één enkel compartiment en de verspreiding van de brand te vertragen. Mensen krijgen zo de kans om het gebouw veilig te verlaten en hulpdiensten hebben meer tijd om de brand bestrijden.

Brandgedrag en brandwerendheid

Brandgedrag is iets heel anders dan brandwerendheid. Beide zijn strikt gereguleerd binnen nationale en internationale normen.
Brandgedrag geeft aan hoe ontvlambaar/brandbaar een materiaal is en in welke mate het bijdraagt aan de ontwikkeling van een brand. Bekende normen voor brandgedrag zijn de Duitse norm DIN4102 deel 1, met de classificaties A1, A2, B1, B2 en B3 en de Europese norm EN 13501-1, met classificaties A1, A2, B, C, D, E en F om de brandbaarheid te bepalen en aanvullende classificatie s1, s2, s3 voor rookontwikkeling, en d0, d1 en d2 voor brandende druppels en deeltjes.

Brandwerendheid is de tijd in minuten waarin een brandend compartiment zijn rol kan vervullen en kan voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. Deze brandwerendheid van (gecombineerde) producten is getest en gemeten in gestandaardiseerde, gangbare toepassingen. Dit betekent dat een product met de hoogste classificatie voor brandgedrag geen garantie biedt voor brandwerendheid.
Burghouwt ondersteunt u met essentiële informatie over gangbare toepassingen en een overzicht van de oplossingen die we bieden en waarmee u kunt voldoen aan de eisen op het gebied van brandwerendheid.Het belangrijkste doel van het brandwerende assortiment van Burghouwt is om efficiënte oplossingen te bieden met de nieuwste technologieën. Alle producten en toepassingen zijn volledig getest en gecertificeerd volgens de meest recente Europese normen.


Alprokon Deurnaalden

Sinds de jaren ’80 is onze partner Alprokon actief op het gebied van brandwerende deurnaalden. Brandwerende deuren spelen een cruciale rol als het onderwerp brandveiligheid aan de orde is. De deur(en) en kozijn zorgen, tezamen met het juiste hang- en sluitwerk, voor een brandcompartimentering van bijvoorbeeld 30 of 60 minuten.

Het doel van brandcompartimentering?

• Minder slachtoffers door brand en/of rook.
• Het voorkomen van branddoorslag (uitbreiding binnendoor) naar andere brandcompartimenten.
• het voorkomen van brandoverslag (uitbreiding buitenom) naar andere compartimenten of gebouwen.

Alprokon deurnaalden en profielen spelen een grote rol bij een goede brandcompartimentering. De brandwerende deurnaalden en profielen worden toegepast tussen en rondom dubbele deuren. Samen met brandwerende deuren leveren ze een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van branddoorslag. Burghouwt adviseert u graag over de juiste producten afgestemd op uw situatie.Sinds 1 juli 2022 is het verplicht in Nederland om een rookmelder te hebben op elke woonverdieping in je huis en in besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt. Hiervoor wordt het Bouwbesluit aangepast en wordt het dus wettelijk verplicht om hieraan te voldoen. Ook als je in een huurhuis woont.

Een woning die niet aan de verplichtingen voldoet, wordt beschouwd als ‘niet-conform’ de wetgeving. Als verhuurder van een pand ben je verplicht om de woonruimte in goede staat van onderhoud te verhuren. Ook het plaatsen van voldoende rookmelders valt hieronder. Als er geen rookmelder hangt, riskeer je een boete van de gemeente. Bovendien kan een verzekeraar besluiten om niet uit te keren na brand in een huis zonder voldoende rookmelders.

Als er een brand uitbreekt is het zaak om zo snel als mogelijk te handelen. Met de rookmelders die Burghouwt u aanbiedt bent u verzekert van snelle signalering van de noodsituatie. Burghouwt biedt goede rookmelders van o.a. Dorma.. De rookmelders van Dorma zijn ideaal te gebruiken in combinatie met de Deurdrangers die Burghouwt levert.

De rookmelder van Dorma voorziet aangesloten vastzetinrichtingen van 24 V gelijkspanning en schakelt deze bij alarm of spanningsuitval spanningsloos (uitschakeling). Resetten geschiedt automatisch, maar kan ook handmatig. Aansluitmogelijkheden voor extra rookmelders, een externe onderbrekerschakelaar en een potentiaalvrij wisselcontact zijn eveneens beschikbaar.

Burghouwt heeft naast de rookmelders van Dorma ook rookmelders van Fito Products in het programma. Deze rookmelders bieden een veilige en prijsgunstige oplossing die voldoet aan de nieuwe wetgeving.

Met jaarlijks duizenden branden is het risico op brandschade zondermeer groot te noemen. De vele kleine en grote branden hebben grote gevolgen. In de eerste plaats zijn er jaarlijks tientallen doden door branden te betreuren. Daarnaast hebben de financiële gevolgen grote impact. Burghouwt ondersteunt haar relaties ook als het gaat om brandveiligheid. Wij doen dit uiteraard met producten maar ook met het delen van kennis zodat onze klanten de juiste producten op de juiste wijze toepassen.
  • Grootste voorraad
    Wij hebben altijd duizenden producten op voorraad.
  • Altijd snel geleverd
    Dezelfde dag ophalen of in de meeste gevallen de volgende dag door ons geleverd.
  • Advies en service
    Verstandig bouwen. Samen met Burghouwt.