Betonstempels

Betonstempels lijken wel wat op snelsteunen, maar er zijn ook zeer grote verschillen. Beide zijn bedoeld ter ondersteuning, maar bij snelsteunen gaat het om relatief lage gewichten die ondersteund moeten worden. Betonstempels zijn voor het zware werk met gewichten van 1.500 tot 2.500 kilo. Ze worden gebruikt bij nieuwbouwprojecten en bij renovaties. Met deze stempels wordt voorkomen dat vloeren en plafonds inzakken. Wat uitvoering betreft zijn ze minder flexibel dan snelsteunen. Bij het plaatsen van betonstempels moet je voorzichtig te werk gaan, want anders kunnen er ongelukken gebeuren. Elke stempel moet een gewicht steunen dat varieert tussen voorgeschreven minimum en maximum waarden.

Lees meer

Schroefstempels

Verreweg de meeste betonstempels zijn schroefstempels. Ze bestaan uit een binnen- en een buitenbuis. In de binnenbuis zijn pengaten geboord. Daarmee wordt de globale hoogte van de betonstempel ingesteld. Dat gebeurt door ter hoogte van een schroefmof een pen door het juiste gat te duwen. De fijn afstemming gebeurt daarna met een speciale inrichting op de schroefmof. Daarmee kan de hoogte van de betonstempel exact op maat worden gemaakt. Bij het steunen van wanden en plafonds is dat belangrijk, want zelfs als een plafond maar heel iets verzakt veroorzaakt dat veel schade.

Betonstempels op lengte maken

Het plaatsen van betonstempels begint met het uitschuiven van de binnenbuis uit de buitenbuis totdat ongeveer de juiste lengte is bereikt. Vervolgens wordt de draagpen aangebracht. Daarna wordt de schroefmof zo ver opgedraaid totdat exact de juiste lengte is bereikt. Als de schroefdraad van de fijninstelling daarbij zichtbaar wordt, is dat niet goed. Dan moet de schroefmof zo ver omlaag worden gedraaid dat de draagpen door het volgende gat in de binnenbuis kan worden geduwd. Dat is erg belangrijk, want als een deel van de schroefdraad zichtbaar is, gaat dat ten koste van het draagvermogen van de betonstempels.

Veiligheidsvoorschriften

Het is bij het plaatsen van betonstempels ook van het grootste belang dat deze zuiver verticaal geplaatst worden en dat de vloer onder de stempels vlak is. Als dat laatste niet zo is, moet er een slof worden gebruikt. Het risico van het plaatsen van betonstempels die niet zuiver verticaal staan is, dat er zijwaartse krachten op de buis worden uitgeoefend. Als die te groot zijn kan de stempel knikken en dan stort het plafond alsnog in. Als er geen goede vlakke ondergrond is, kan de stempel gaan verschuiven. Ook dan is er instortingsgevaar.

Controle voorafgaand aan het gebruik

Bij nieuwe en gebruikte betonstempels is het belangrijk om te controleren of deze in een goede conditie zijn. De voetplaat mag bijvoorbeeld niet te sterk verbogen zijn. De stempels moeten ook compleet zijn. Dat wil zeggen dat alle onderdelen aanwezig zijn en dit moeten de originele onderdelen zijn. Eén van de dingen die vaak worden kwijtgeraakt is de draagpen. Het wordt afgeraden om die te vervangen door een andere metalen pen, omdat de kans groot is dat een alternatieve pen het gewicht niet kan dragen. Ook deuken in de buizen zijn gevaarlijk. Bij grote druk op de betonstempels is er een kans dat ze onder het gewicht bezwijken.